středa 13. března 2013

Kdo jsou naši nejčastější pacienti?

Mnoho našich pacientů má geneticky danou dispozici ke křehké žilní stěně (u 25% populace ve věku od 30-70 let se objevují křečové žíly).

Dědičnost, věk, těhotenství, profese, obezita, užívání hormonální antikoncepce, ploché nohy, typ stravování a jiné choroby jsou rizikové faktory vzniku onemocnění žilního systému dolních končetin.

Navštěvují nás lidé všech profesí. Problém křečových žil se bohužel při genetické zátěži nevyhne ani mladým lidem a sportovcům. Nejrizikovější jsou lidé, kteří jsou v práci celý den na nohou s minimálním pohybem. Žilnímu systému neprospívá ani sedavé zaměstnání.

Léčíme:
  • Léčíme ženy i muže od cca 21 – 70 let.
  • Metoda je velice elegantní, ale vyžaduje určitý režim. Součást léčby je nošení kompresivní punčochy a pohyb, proto naši pacienti musí být mobilní (schopni aktivního pohybu).
  • Máme pacienty se všemi typy křečových žil. Část pacientů řeší střední a větší již často bolestivé varixy a část přichází s drobnějšími žilami, které kazí vzhled končetin. Ošetření drobných varixů je dobrou prevencí vzniku větších.
  • Provádíme korekce u lidí po operaci křečových žil, po laserovém zákroku a radiofrekvenční ablaci.
  • Vítáme pacienty, kteří přicházení na konzultace k režimové léčbě v rámci prevence.
  • Problém s varixy je „nekonečný příběh“. Skleroterapií varixy zmiznou, ale časem se díky křehké žilní stěně mohou objevit jinde- je to hodně individuální. Proto je důležité nastavit si léčebný režim a pravidelnost v ošetření pomocí skleroterapie.
  • Přijímáme nové pacienty a v databázi máme tisíce pacientů, kteří naši pomoc vyhledávají pravidelně v delším odstupu 1 až 6 let.

Pacienti nás vyhledávají aktivně se zájmem zbavit se křečových žil- ulevit nohám, předcházet dalším rizikům spojených s varixy a v neposlední řadě chtějí mít nohy hezčí.

Většina pacientů přísně dodržuje dohodnutý léčebný režim po skleroterapii a tím společně dosahujeme co nejlepšího výsledku.