Ceník

U injekční sklerotizace je doplatek nad rámec zdravotního pojištění pacienta od 500 Kč - 2500 Kč za jedno ošetření. Cena se odvíjí od spotřebovaného materiálu a poskytnuté péče lékařem.

První ošetření je v delším časovém rozmezí (15 - 40 minut), kdy lékař ošetří maximální počet varixů. Lékař je limitován množstvím léčebné látky. Cena prvního ošetření je od 1000 - 2500 Kč.

Druhé ošetření se provádí cca 14 dnů po prvním a trvá do 30 minut. Lékař zkontroluje výsledky první návštěvy a ošetří zbylé varixy. Stejně jako u prvního ošetření je limitován množstvím léčebné látky. Cena druhého ošetření 500 - 1500 Kč

Stehenní kompresivní punčocha, zdravotní II. kompresivní třída 660 Kč.

Pacient s poukazem od praktického lékaře na punčochy hradí doplatek 60 Kč. Nabízíme punčochy DEONA a ARIES.