Poskytovaná péče

Cíle

Odstranění žilek, metlic a varixů přináší pacientům efekt zdravotní i kosmetický. Zbavíte se tíhy a bolesti nohou, předcházíte vzniku bércových vředů a zánětů žil.

Doporučení před a v průběhu skleroterapie

 • konzultovat veškerou současnou léčbu pacienta (včetně antikoncepce)
 • v den ošetření důkladně omýt dolní končetiny (nepoužívat tělové mléko)
 • odstranit případné ochlupení
 • po celou dobu léčby neomezovat pohyb
 • při potížích nad rámec našich informací je nutná okamžitá kontrola, event. telefonická konzultace

Metody

Ošetření varixů a metlic injekční metodou - SKLEROTIZACE (odstranění křečových žil a žilek)
Sklerotizace je injekční metoda používaná k odstranění křečových žil a metlic na dolních končetinách. Provádí se nitrožilní aplikací speciálního roztoku, který způsobuje naleptání žilní stěny a následné zalepení žil vlivem nošení kompresních elastických punčoch. Sklerotizace je velmi účinnou ambulantní metodou s minimální zátěží pro pacienty. Po sklerotizaci dochází k výraznému estetickému zlepšení vzhledu dolních končetin. Žíly a žilky vymizí, některé vyblednou, ale nemusí zmizet kompletně všechny ošetřené mikrovarixy, obvykle je nutno provést 2 sezení k dosažení co nejlepšího léčebného efektu. Tímto zákrokem nelze zcela zabránit vzniku dalších žilek v budoucnu. Podmínkou průběhu ošetření varixů je nošení kompresivních punčoch po dobu 4-6 týdnů.

Po zákroku se mohou objevit modřinky, ošetřená žíla je hmatatelná, můžete pozorovat drobná zarudnutí. Uvedené projevy postupně vymizí. Po ošetření větších žil mohou zůstat pigmentační skvrny. Ošetřením se zlepší funkce žilního systému a předchází se rozšiřování dalších potíží. Řešte potíže s varixy včas. Odstranění varixů je možno provádět v naší ordinaci v průběhu celého roku mimo teplé období tj. červen - září. Po zákroku není pacient omezen v běžném životě, pohybových aktivitách, není nutná pracovní neschopnost a zákrok je možno opakovat. Pacient je v ordinaci informován o zákroku a poučen o způsobu jeho spolupráce při léčbě.

Druhy žil

Atletické žíly

 • nejsou to varixy, ale normální žíly, které jsou vidět u svalnatých nebo hubených lidí
 • neléčí se, jsou to zdravé žíly

Metličky, retikulární varixy

 • rozšířené kožní žilky, které za normálních okolností nejsou viditelné
 • mohou mít různý tvar od lineárních přes větvené po pavoučkovité
 • jsou tmavomodré nebo červené
 • většinou způsobují jen kosmetický problém, někdy mohou být i bolestivé

Nekmenové varixy

 • rozšířené vedlejší větve hlavních kmenů
 • vyskytují se samostatně nebo častěji v kombinaci s kmenovými

Kmenové varixy

 • postihují hlavní žilní kmeny (velkou a/nebo malou safénu)
 • mají různý vzhled, od tubulárních varixů až po velké uzly a konvoluty
 • mohou vést ke změnám kůže a vzniku bércových vředů

Insuficientní perforátory

 • rozšířené nefunkční spojky mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem
 • často vedou ke vzniku bércových vředů
 • hrozí přetížením hlubokých žil

Léčbu nedoporučujeme:

 • těhotným a kojícím ženám
 • silným astmatikům a diabetikům
 • při poruchách prokrvení dolních končetin
 • imobilním lidem
Vyšetření - cílené vyšetření k možnostem ošetření žil
Konzultace - doporučujeme všem, kteří se rozhodují problém s varixy řešit.

Další možnosti léčby křečových žil

 • operace křečových žil
 • laserové operace
 • radiofrekvenční ablace